Gwrych Trust Charity Night

On Thursday 25 June 2015 from 730pm at the George and Dragon Pub, Market Street, Abergele, Gwrych Trustees have organised a Charity Night, featuring a raffle, quiz and pub events to fund the purchase of a wood chipper.

There will also be a memorabilia table with items from Gwrych Castle’s past and a tombola. Below is a list of prizes to be won on the night.

This follows from the BRICK Workshop in Llandudno on 24 June where Gwrych Trust Chair and Architectural Historian Mark Baker and Gwrych Trust Media Coordinator and Fundraiser Jake Basford have been asked to talk on event attraction using digital marketing. Run by the Princes Regeneration Trust, and funded by the Heritage Lottery Fund, representatives from Gwrych Trust join those from the National Trust and Purcells Architects at Mostyn Art Gallery, Llandudno.

Mark Baker said, “I am thrilled to invite people to join us, first at the BRICK workshop – the first time the Prince’s Regeneration Trust have held their brilliant workshop in North Wales – and then at our Charity Night, where we hope to raise enough funds to match funds already raised from grants and private donations.

We are looking forward to a day when we don’t need to organise fundraising events like our Charity Night, but until then we are thankful to the George and Dragon Pub for hosting our event, and to the Princes Regeneration Trust for helping us spread the word about how what we have done over the last year can be applied to other organisations and heritage sites.”

NOTES TO EDITORS
More information on the BRICK Workshop can be found here – http://brick-work.org/events/brick-workshop-12-llandudno/

Full list of prizes for the Charity Night is as follows:

1st Prize ~ Toshiba Digital Camera (valued at over £100)

2nd Prize ~ Harrods Collectors Teddy Bear Adult Charm Bracelet

3rd Prize ~ Marks and Spencer silver/glass Mantel Clock

4th Prize ~ Harrods Commemorative Collectors Teddy Bear

KFC Family Meal Package

Meal Voucher for two donated by the George ~ Market St., Abergele

Wine Tool and Chess Set

Marks and Spencer necklace

Island Escape ~ Trip of a Lifetime ~ Travel Book

Harrods Heart Necklac and Earrings Set

Gabriella Marks & Spencer Perfume and Lotion Set

Booby Prize ~ the Ultimate M & S Pub Quiz evening boxset

 

Noson Elusennol Ymddiriedolaeth Gwrych

Ar nos Iau 25 Mehefin am 7:30pm yn nhafarn y George and Dragon, Stryd y Farchnad, Abergele, mae Ymddiriedolwyr Gwrych yn trefnu Noson Elusennol, fydd yn cynnwys raffl, cwis a gweithgareddau tafarn i godi arian er mwyn prynu sglodiwr coed.

Bydd yno arddangosfa fechan o greiriau o orffennol Castell Gwrych a thombola. Rhestrir y gwobrau isod.

Dilyniant i Weithdy BRICK a gynhelir yn Llandudno ar 24 Mehefin fydd hyn. Estynnwyd gwahoddiad i Mark Baker, yr Hanesydd Pensaernïol a Jake Basford, Cydgysylltydd y Cyfryngau i Ymddiriedolaeth Gwrych i annerch ar hysbysebu digwyddiadau drwy farchnata digidol. Trefnir y digwyddiad gan Ymddiriedolaeth Adfywiad y Tywysog ac fe’i noddir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Fe’i cynhelir yn Oriel Gelf Mostyn, Llandudno a bydd yno hefyd gynrychiolwyr o Ymddiriedolaeth Gwrych, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Phenseiri Purcells.

Dywedodd Mark Baker, ‘Mae hi’n bleser mawr gen i wahodd pawb i ymuno â ni, yn gyntaf i weithdy BRICK – y tro cyntaf i Ymddiriedolaeth Adfywiad y Tywysog gynnal gweithdy yng Ngogledd Cymru – ac yna i’n Noson Elusennol lle rydym yn gobeithio codi cymaint o arian ag a gasglwyd eisoes mewn cymorthdaliadau a rhoddion preifat.

Ein gobaith yw na fydd yn angen trefnu achlysuron tebyg i’n Noson Elusennol i godi arian yn y dyfodol, ond yn y cyfamser rydym yn ddiolchgar i dafarn y George and Dragon am fod yn gartref i’n digwyddiad, ac i Ymddiriedolaeth Adfywiad y Tywysog am  ledaenu’r gair ar sut y gall yr hyn wnaethom ni yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fod o gymorth i sefydliadau a mannau treftadaeth eraill.’

GWYBODAETH I OLYGWYR

Mae rhagor o wybodaeth am Weithdai BRICK ar wefan

http:/brick-work.org/events/brickworkshop-12-llandudno/

Dyma restr gyflawn o’r gwobrau fydd i’w hennill yn y Noson Elusennol:

Gwobr 1af     Camera Digidol Toshiba (gwerth dros £100)

2il wobr         Breichled Tedi Bêr Oedolyn i Gasglwyr o Harrods

3ydd wobr     Cloc Mantell arian/wydr o Marks & Spencer

4ydd gwobr   Tedi Bêr Coffaol i Gasglwyr o Harrods

Pecyn Bwyd i’r Teulu gan KFC

Taleb Pryd o Fwyd i Ddau gan y George, Stryd y Farchnad, Abergele

Offeryn gwin a set gwyddbwyll

Cadwyn wddf o Marks & Spencer

Island Escape – Taith fythgofiadwy – Travel Book

Set cadwyn wddf a chlustlysau ar ffurf calon o Harrods

Set persawr a hufen croen Gabriella o Marks & Spencer

Y wobr llwy bren – set focs yr Ultimate M & S Pub Quiz Evening

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pocket
Share on pinterest
Share on print
Share on email

PHASE 1 - SHELL REPAIR

VIEW OUR PLANS FOR THE FUTURE OF GWRYCH CASTLE