I’m a Celebrity! Filming Update – Diweddariad ffilmio ‘Rwy’n Enwog’

Following the announcement today from the First Minister, the overriding message is that filming CAN continue in Wales providing related activity cannot be undertaken from home, and there is full compliance with Welsh law. 

Welsh Government guidance on the coronavirus should also be followed. This includes a legal obligation and guidance on taking all reasonable measures to maintain physical distancing in the workplace, compliance with relevant industry guidelines for physical production. 

We cannot wait to see I’m A Celebrity on our screens! 🏰

Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw gan y Brif Weinidog, y neges bwysicaf yw y GALL ffilmio barhau yng Nghymru ar yr amod na ellir ymgymryd â gweithgaredd cysylltiedig gartref, a chydymffurfir yn llawn â chyfraith Cymru.

Dylai hefyd ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru â’r coronafirws. Mae hyn yn cynnwys rhwymedigaeth gyfreithiol a chanllawiau ar gymryd pob mesur rhesymol i gynnal pellter corfforol yn y gweithle, cydymffurfio â chanllawiau perthnasol y diwydiant ar gyfer cynhyrchu corfforol.

Ni allwn ni aros i weld I’m A Celebrity ar ein sgriniáu! 🏰

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on pocket
Share on pinterest
Share on print
Share on email

PHASE 1 - SHELL REPAIR

VIEW OUR PLANS FOR THE FUTURE OF GWRYCH CASTLE